NRRL SAMBANDSTJENESTEN

Beredskap - Sambandstjeneste - Nødsamband - Sporing

Vestfold Rundt og Farrisrunden. Foto fra LA1TListen nedenfor viser felles nasjonale aktiviteter og øvelser.  

Dato Aktivitet Ansvarlig
18.01.2018 kl 1900 - 19.01.2018 kl 2100 Regional Winlinkøvelse Sør: Søre Sunnmøregruppen
Nord: Fauskegruppen
23.02.2018 kl 1900 - 25.02.2018 kl 2100 Nasjonal Winlinkøvelse Oslo
18.03.2018 kl 1900 - 19.03.2018 kl 2100 Regional Winlinkøvelse Sør: Garadermogruppen
Nord: Midt-Tromsgruppen
24.04.2018 kl 1900 - 25.04.2018 kl 2100 Regional Wininkøvelse Sør: Bergensgruppen
Nord: Fauskegruppen
30.08.2018 kl 1900 - 31.08.2018 kl 2100 Regional Winlinkøvelse Sør: Follogruppen
Nord: Mogruppen
28.09.2018 kl 1900 - 30.09.2018 kl 2100 Nasjonal Winlikøvelse Tromsøgruppen
22.10.2018 kl 1900 - 23.10.2018 kl 2100 Regional Winlikølvelse Sør: Gjøvikgruppen
Nord: Tromsøgruppen
28.11.2018 kl 1900 - 29.11.2018 kl 2100 Storbyøvelse Oslo
12.12.2018 kl 1900 - 13.12.2018 kl 2100 Regional Winlikøvelse Sør:
Nord: Trondheimsgruppen

Dersom en gruppe ikke skulle ha mulighet skal det byttes med neste på lista.

Øvelser kan bli flyttet på grunn av operative forhold. 

Copyright © 2016 NRRL Sambandstjenesten