NRRL SAMBANDSTJENESTEN

Beredskap - Sambandstjeneste - Nødsamband - Sporing

Polaric Server
Sporing av redningsressurser ved hjelp av APRS gir en god oversikt over hvor de ulike ressursene befinner seg i terrenget og en bedre oversikt for aksjonsleder.

NRRL Sambandstjenesten kan bidra når det kan bli behov for støtte, utstyr, planlegging og gjennomføring av radiosamband for lokale eller sentrale myndigheter når det offentlige telenett, internett, nødnett eller andre sentrale kommunikasjonslinjer faller ut.

Vi kan bidra når aksjonsleder har, eller kan komme til å få, problemer med samband / kommunikasjon under en aksjon eller har behov for sporing av søkemannskap med:

  • punkt til punkt samband over relativt store avstander uten bruk offentlig infrastruktur, f. eks. mellom operasjonssentral og innsatsleder, for å dekke et stort aksjonsområde eller etablere samband til andre landsdeler.
  • tracking (sporingstjeneste) av redningsenheter fra alle involverte organisasjoner og etater.
  • bistand til samband ved aksjoner og katastrofer, både teknisk (1.linje) og operasjonell, f.eks. for å støtte de andre organisasjonene med samband dersom det er ønskelig.
  • bidra med internett i KO. Vi har bredbånd fra Ice.net med ekstra antenner, slik at vi kan skaffe internettforbindelse i KO selv ved vanskelige forhold.

 

Sporingstjeneste

NRRL har utviklet et eget kartsystem som kan vise hvor søkelag, hundeførere, fly og biler befinner seg under søk- og redningsaksjoner, Polaric Server. Polaric Server gir visning av de ulike ressursene på et felles kartsystem for alle organisasjonene som deltar. Hver ressurs utstyres med en radio- eller mobilbasert tracker. 

 

Sambandsstøtte

Medlemmer i NRRL Sambandstjenesten er personer med stor radioteknisk kompetanse. Vi kan bidra med å etablere samband i områder med dårlig eller manglende dekning. Dette kan vi gjøre ved hjelp av DMO-repeatere for Nødnett eller analoge repeatere for VHF/UHF. Vi kan også bidra til å skaffe samband mellom organisasjoner, bidra som sambandsoperatører for de ulike organisasjonene og forestå logging.

 

Samband lokalt/regionalt

Vi kan bidra med å etablere samband internt på skadested, og mellom skadested og LRS. Ved bortfall av offentlig infrastruktur eller ved trussel om bortfall kan vi etablere kommunikasjon mellom f.eks. LRS og HRS.

 

Ressurs i radiotekniske spørsmål

Våre mannskaper er personer med stor radioteknisk kompetanse og vi vil være en ressurs for offentlige og frivillige organisasjoner i radiotekniske spørsmål. Som et ledd i dette kjører vi bl.a. kurs i Nødnett for andre FORF-organisasjoner.

 

Beredskap

Vi kan rykke ut som en frivillig ressurs for redningstjenesten dersom det er ønskelig, på lik linje med andre FORF organisasjoner som Røde Kors Hjelpekorps, Norsk Folkehjelp og Norsk Redningshunder.

Vi har rutiner for varsling og organisering ved utfall av infrastruktur.

Copyright © 2018 NRRL Sambandstjenesten