NRRL SAMBANDSTJENESTEN

Beredskap - Sambandstjeneste - Nødsamband - Sporing

Nødsambandsmidlene for 2018 vil bli fordelt til Sambandstjenestens grupper etter søknad.

Midlene skal styrke og utvide våre tjenester som tilbys myndigheter og organisasjoner.

Søknaden finner du på nrrl.no: Søknad om nødsambandsmidler 2018

Copyright © 2016 NRRL Sambandstjenesten