NRRL SAMBANDSTJENESTEN

Beredskap - Sambandstjeneste - Nødsamband - Sporing

24. november gikk både strøm og telefon ned i Lavangen. Radioamatørene fra Tromsøgruppen, Midt-Tromsgruppen, Narvikgruppen og Harstadgruppen sikret kommunikasjon til legevakten.

Da strøm og telefon gikk ned i Lavangen 24. november kontaktet politiet radioamatørene og bad om bistand til å sikre kommunikasjon mot legevakten på Setermoen.

Tromsøgruppen bemannet sine lokaler og startet lytting på lokale repeatere. RV58 var den mest aktuelle repeateren, og det ble opprettet kontakt med Midt-Tromsgruppen som rykket ut til Setermoen med utstyr for X-band og for å opprette KO på legevakta.

På sørsiden av Lavangen ble det også satt opp X-band.

Mannskaper rykket også ut med ferge til Rolla på vei til Andørja for å etabere X-band mot RV58 også der. Dette feilet, men de befant seg i et område med telefondekning, og de kunne således nå Setermoen på mobil.

Mannskaper fra Narvikgruppen rykket også ut og skulle etablere X-band på eidet mellom Lavangen og Sjøvegan i tilfelle den første ikke virket.

Etter 7 timer var strømen tilbake og telefonnettet virket som det skulle. En vellykket aksjon kunne dermed avblåses.

Copyright © 2018 NRRL Sambandstjenesten